İşyerlerinde Çalışanların Periyodik Muayeneleri

İşyeri hekiminin en asli ve yararlı görevlerinden biri de periyodik muayenelerdir. Çalışanların yaptıkları işlere ve işyerinin özelliğine göre periyodik muayeneler değişkenlik gösterir. Yılda bir kez yapılması gereken fiziksel muayenelerin yanı sıra periyodik yapılacak tetkikler çalışan sağlığının geliştirilmesi ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çok önemlidir. Mevzuatta belirtilenler haricinde periyodik oloarak yapılması gereken tetkiklere ve hangi periyotta yapılacağına işyeri hekimlerinin karar vermesi gerekmektedir. Bu nedenle de işyeri hekimleri sağlığı tehdit eden faktörleri tam tespit edip ona göre tetkik planlaması yapılması gerekir. Ancak uygulamada bir çok iş yerinde yarı zamanlı hekim çalışması ve sadece formalite olarak yerine getirilmesi bu tetkikler ve periyodik muayeneler konusunda sağlıklı çalışmalar yapılmasına engel olmaktadır.

Ama aslında mevzuat bu konudaki yükümlülüğü tamamen işyeri hekimine yüklemektedir. Bunlardan doğabilecek her sorunun aslında sadece işverenin değil işyeri hekiminin de sorunu olduğunu bilmemiz ve hangi sektörde çalışıyorsak mutlaka ona göre tetkik planlamalarını yapmamız gerekmektedir.

 

 

Ben yer altı maden işletmesinde çalışırken ;

1-80 dB den gürültülü ortamda çalışanlara yılda bir kez odyametrik tetkik,

2-Tüm çalışanlara yılda bir kez akciğer grafisi,

3-Ekranlı araçlarda çalışanlara yılda bir kez oftalmolojik muayene,

4-Kaynaçılara kan kurşun analizi ve yanı sıra oftalmolojik muayene,

5-Tüm çalışanlara solunum fonksiyon testi,

şeklinde bir planlama yapmıştım.

Sağlık problemi şüphesi olanları meslek hastalıkları hastanesine ileri tetkik için sevk ediyorduk, eğer herhangi bir şüpheli durum ya da direk mesleki hastalık tanısı olan varsa, öncelikle çalışma yerlerinin denetimi ve gerekiyorsa işyeri değişikliği öneriyorduk. Hastalığa göre de belli periyodlarda hastanede kontrollerini sağlıyorduk. Maden sektöründe çalıştığım için akciğer grafilerinin pnomokonyoz açısından değerlendirilmesi için uluslararası değerlendirme kriterleri ile ilgili İLO' dan pnomokonyoz okuyucu sertifikası almıştım. İşyerinde iş güvenliği birimiyle yaptığımız koordineli çalışmalarla pnomokonyozu mümkün olduğunca azaltmıştık. Sürekli 1500 çalışanın olduğu madende 10 sene boyunca 8 pnomokonyoz şüpheli çalışan tespit ettik, bunların hepsi başlangıç seviyesindeydi. İşyerlerini değiştirdik, kontrol muayenelerinde ilerleme olmadığını gözlemledik. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere aktif işyeri hekimliği mesleki hastalıkları önlemede çok önemlidir.

Dr. A. Oğuz AYDIN

* Bu makalenin yayın hakları www.is-sagligi-ve-guvenligi.com websitesine ait olup, referans belirtilmeden kullanılması halinde kanuni haklarımız saklı bulunmaktadır.

Ek Bilgi