Risk Değerlendirmesi Hangi Durumlarda Yapılır

Bu yazımızda, risk değerlendirmesi hangi durumlarda yapılır ya da önceden yapılmış olduğunu varsayacak olursak daha doğru bir ifade ile risk değerlendirmesi hangi durumlarda yeniden yapılır sorularına cevaplar arayacağız.

risk yonetimi

 

Öncelikle, risk değerlendirmesi çalışmalarının bir işletmede iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulmak isteniyorsa olmazsa olmazlar arasında yer aldığını hatırlatmak isterim. Küçük işletmelerde kontrol listeleri (check list) kullanılarak da pratik olarak gerçekleştirilebilecek risk değerlendirmesi için en yaygın olarak kullanılan yöntem ise risk matrisi ile yapılan değerlendirme biçimidir.

 

Bunların dışında, risk değerlendirmesinde kullanılan farklı sektörlere özgülenmiş HAZOP (Hazard and Operability Study ? Tehlike ve İşletilebilme Çalışması), PHA (Preliminary Hazard Analysis ? Ön Tehlike Analizi), JSA (Job Safety Analysis ? İş Güvenlik Analizi), PRA (Preliminary Risk Analysis ? Ön Risk Analizi), ETA (Event Tree Analysis ? Olay Ağacı Analizi), What if..? (Olursa Ne Olur?), FMEA (Failure Mode and Effects Analysis ? Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi), CCA (Cause and Consequence Analysis ? Neden Sonuç Analizi) gibi diğer yöntemleri de sırası geldikçe detaylı olarak inceleyeceğiz.

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere iş sağlığı ve güvenliği anlamında bu çalışmaların yapılmasındaki temel amaç, işyerindeki tehlike ve risklerin belirlenmesi, belirlenen tehlike ve risklerin değerlendirilerek kabul edilebilir (işletmenin güvenlik politikası ve mevzuata göre) sınırlar içerisinde olup olmadıklarının belirlenmesi, kabul edilebilir seviyedekilerin sürekli takip edilerek bu seviyenin korunmasının sağlanması, kabul edilebilir sınırlar dahilinde olmayanlar için kontrol önlemleri alınması ve bunların sürekli iyileştirilmesi şeklinde bir döngüsel sistemin işletmeye yerleştirilmesidir.

Yeniden başta sorduğumuz sorunun cevabına gelecek olursak;

Bir işyerinde daha önce risk değerlendirmesi yapılmamış olması,

İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,

İş kazalarında artış,

İş kazası veya meslek hastalığına sebep olmasa dahi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek yangın, patlama vb. ciddi olayların ortaya çıkması,

Yeni hammadde veya yarı mamullerin üretim sürecine katılması,

İşyerinin büyümesi,

Yeni işlerin başlatılması,

Yeni bir makine veya ekipman alınması,

Yeni ürün devreye alınması,

Mevcut ürün, ekipman, prosesin devre dışı kalması,

Teknolojik gelişmeler, yeni tekniklerin gelişmesi,

İş sağlığı ve güvenliği organizasyonundaki değişiklikler,

İş organizasyonu veya iş akışında değişiklikler yapılması,

Yerleşim planında yapılan değişiklikler,

Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya yeni bir mevzuat yapılması,

durumunda risk değerlendirmesi yeniden yapılır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bu yeniden yapılma işleminin değişikliklerin olduğu bölüm dahilinde olacağıdır. Yani örneğin üretim sahasında yeni bir makine devreye alındığında sadece o bölüm ve buna ilaveten yeni makinenin potansiyel olarak etkileyeceği bölümler ile ilgili risk değerlendirmesi yeniden yapılacaktır.

 

* Bu makalenin yayın hakları www.is-sagligi-ve-guvenligi.com websitesine ait olup, referans belirtilmeden kullanılması halinde kanuni haklarımız saklı bulunmaktadır.

Ek Bilgi