Göz Duşu Nedir?

Bu kısa yazımızda göz duşlarını ele alacağız.

goz-dusu

 

Çalışma esnasında göz sağlığına zarar veren asit, alkali, kostik gibi zararlı kimyasalların gözle teması ile oluşan yaralamalarda veya tahta, metal çapakları, toz, kir gibi göze kaçan yabancı maddelerden gözün temizlenmesi için kullanılan koruyucu güvenlik malzemesine "göz duşu" denir.

Acil durumlarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş göz duşları 2 su çıkışı ve basarak su çıkışını sağlayan kumanda sistemine sahip olmalıdır. Bu kumanda sistemi eller kullanılmadan göz duşunu kullanmaya imkan tanıyacak şekilde pedal ya da kol şeklinde tasarlanırlar. Göz duşları şebekeye veya bir depoya bağlı su ile çalışan sistemler olabildikleri gibi farklı tipte içinde temiz su veya kimyasal içeren portatif modeller de olabilir.

Çalışma alanında göz duşunun yerleşimi çok önemlidir. Göz duşunun zararlı kimyasallar veya benzeri risk etmenlerini içeren çalışma alanından en fazla 10 saniye içerisinde erişilebilecek mesafeye yerleştirilmesi gerekir. Ayrıca göz duşuna erişimde yolun açık ve engellerden arındırılmış olması büyük önem arzeder. Göz duşunun bulunduğu bölgenin temiz olması ve su çıkışlarının üzerinde koruyucu kapaklar bulunması gerekir. Bu kapaklar acil durumlarda kolaylıkla çıkarılabilecek şekilde olmalıdır. Bir diğer önemli husus ise, göz duşu çevresinde elektrikli cihazlar bulundurulmama gerekliliğidir.

Göz duşları amaçları dışında kullanılmamalıdır. Zararlı kimyasallara maruz kalınması durumunda göz duşu vakit geçirmeden kullanılmalıdır. Burada özellikle korozif etkisi bulunan kimyasallara maruziyette ilk birkaç saniye içinde müdahale çok önemli olup, yıkama işlemi en az 15 dakika boyunca devam ettirilmelidir. Su ile zararlı maddelerden arındırma işleminde gözler açık tutularak bütün yönlerde çevrilmeli ve zararlı maddelerin tems ettiği bütün bölgeler temizlenmelidir. Yaralanma durumlarında müdahale edilen kişinin gözlerinin açık tutulması için bir başka kişinin yardımına ihtiyaç duyulabilir.

Ek Bilgi