6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa İlişkin Yayınlanmış Olan Yeni Yönetmelik Tebliğ ve Tüzükler

Bu yazımızda geçtiğimiz yıl 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvnliği Kanunu'nun yayınlanmasını takip eden dönemde değişen ve/veya yeni yürürlüğe giren tebliğ ve yönetmelikleri listeleyeceğiz. Web sayfamızdan söz konusu güncel mevzuata ulaşabileceğiniz gibi, bu kısımda yer alan liste de yeni mevzuat eklendikçe güncellenmeye devam edecektir. Son çıkan mevzuatı bu sayfadan takip edebilirsiniz.

haber resmi-gazete

 

Resmi Gazete ve yeni eklenen/değişen mevzuatın takibi ve listenin güncellenmesinde oluşabilecek eksiklikleri Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine bildirmeniz halinde gözümüzden kaçan yeni yönetmelik, tebliğ ve tüzükler listeye eklenecektir.

Yönetmelikler:

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik (30.03.2013)

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği (05.02.2013)

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.01.2013)

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.01.2013)

Asbestle Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (25.01.2013)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (18.01.2013)

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.2012)

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (29.12.2013)

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (29.12.2013)

İşkolları Yönetmeliği (NACE Kodları) (19.12.2012)

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (31.07.2012)

CE İşareti Yönetmeliği (23.02.2012)

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.2013)

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013)

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usül ve Esasları hakkında  Yönetmelik (15.05.2013)

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (15.06.2013)

İşyerlerinde Acil Durumlar hakkında Yönetmelik (18.06.2013)

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (02.07.2013)

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik (13.07.2013)

Sağlık Kuralları Bakımdan Günde Azami Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik (16.07.2013)

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (17.07.2013)

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (20.07.2013)

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (24.07.2013)

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik (24.07.2013)

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (28.07.2013)

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (06.08.2013)

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (12.08.2013)

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik (16.08.2013)

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (16.08.2013)

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (20.08.2013)

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik (20.08.2013)

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (22.08.2013)

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik (23.08.2013)

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği (11.09.2013)

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (19.09.2013)

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (05.10.2013)

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik  (11.10.2013)

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (11.10.2013)

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (25.10.2013)

Tozla Mücadele Yönetmeliği (05.11.2013)

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik (26.11.2013)

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği (07.12.2013)

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik (24.12.2013)

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (30.12.2013)

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik (09.01.2014)

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (16.01.2014)

Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik (04.02.2014)

 

Tebliğler:

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/13) (31.12.2012)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (26.12.2012)

Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ (14.07.2013)

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (15.08.2013)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (29.08.2013)

Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ile İlgili Tebliğ (16.10.2013)

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - İkmal İstasyonu – Karayolu Taşıtları İçin - Emniyet Kuralları İle İlgili Tebliğ (26.12.2013)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (Eki değişti) (04.02.2014)

İşveren Uygulama Tebliği (14.02.2014)

Ek Bilgi