26. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

Bilindiği üzere her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak belirlenmiş olup, yılın hiç olmazsa bir haftasında konuya ilişkin algı daha üst seviyelere çıkıyor, ta ki unutulup yeni bir iş kazası meydana gelene ve birilerinin canı yanana kadar.

26. isg haftası

 

Her ne kadar neredeyse dağılmanın eşiğine gelmiş olan Avrupa Birliği'ne giriş kriterlerini yerine getirmek adına iş sağlığı ve güvenliği konusuna daha fazla hassasiyet gösteriliyor gibi görünse de, sağlıklı ve güvenli çalışma kültürünün toplumda yer etmesi için bilgilendirme çalışmaları, seminerler, çalıştaylar vb. organizasyonların yanı sıra hatta hepsinden önce müstakil bir iş güvenliği yasası çıkması gerekliliği geride kalan bir yıllık süreçte meydana gelen toplu ölümlü iş kazaları ile bir kez daha ortaya çıkmıştır.

 

Bugün geldiğimiz noktada, yapay gündemler ve her an değişen uluslar arası konjonktürel gelişmelere bağlı siyasal ve ekonomik krizlerin gölgesinde ağır aksak ilerlemeye çalışan iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmaların bir an önce tamamlanması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Yüksek işsizlik, uluslar arası rekabet koşulları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ağır çalışma koşullarıyla adeta modern kölelik çağının yaşanmakta olduğu dünyada 2023 vizyonumuz en üstlerde yer alacak bir Türkiye ise, emek ve insan yaşamının kutsallığını herşeyin üzerinde tutan bir anlayışı güncel yaşamımız ve çalışma hayatına yerleştiremediğimiz müddetçe kendimize aralarında yer açmaya çalıştığımız gelişmiş toplumların yanına dahi yaklaşamayacağımızı ve artan gayrısafi milli hasıla, yurdun dört bir yanında yükselen gökdelenler, büyüme ve gelişen ticaretin somut göstergesi otoyolları kilitleyen tır filoları ve hamasi söylemlerin ancak kendimizi kandırmamıza neden olacağı ortadadır.

26. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası vesilesiyle, öncelikle ele alınması gereken konuların başında yer aldığı halde yıllardır gündeme yeterince gelemeyen bu hassas konunun üzerine gidilmesi, daha fazla gecikmeden müstakil bir iş güvenliği yasası ve buna bağlı diğer düzenlemelerin hazırlanıp hayata geçirilmesi, geride kalan dönemde meydana gelen iş kazası diye nitelendirdiğimiz cinayetlerin son bulmasını diliyorum.

Unutulmamalıdır ki, devletlerin varlık sebebi vatandaşından vergi toplamak değil, halkın sağlık, güvenlik ve huzur içinde hayatını idame ettirmesinin güvencesi olmaktır.

 

Umut Çağrı TAPICI

Makine Yüksek Mühendisi ? İş Güvenliği Uzmanı

* Bu makalenin yayın hakları www.is-sagligi-ve-guvenligi.com websitesine ait olup, referans belirtilmeden kullanılması halinde kanuni haklarımız saklı bulunmaktadır.

Ek Bilgi