İdari Para Cezaları 2012

4857 sayılı İş Kanununun, 99, 100, 101,102,103, 104 ve 105 inci maddelerinde belirtilen idari para cezaları 17.01.2012 tarih ve 6270 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile yeniden düzenlenmiş, Kanun 26.01.2012 tarihli Resmi gazetede ilan edilerek yürürülüğe girmiştir. Buna göre yeniden düzenlenmiş 2012 yılı idari para cezaları excel formatındaki tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kanun No. 6270                                                                                                 Kabul Tarihi: 17/1/2012
 
MADDE 17 ? 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun;
a) 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?elli milyon lira para cezası? ibaresi ?yüzon Türk Lirası idari para cezası? şeklinde,
 
b) 100 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?ikiyüz milyon lira para cezası? ibaresi ?dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası? şeklinde,
 
c) 101 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?yediyüzelli milyon lira para cezası? ibaresi ?binyediyüz Türk Lirası idari para cezası? şeklinde,
 
ç) 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ?yüz Yeni Türk Lirası? ibaresi ?yüzyirmibeş Türk Lirası? şeklinde, (b) bendinde yer alan ?ikiyüz milyon lira para cezası? ibaresi ?dörtyüzelli Türk Lirası idari para cezası? şeklinde, (c) bendinde yer alan ?yüz milyon lira para cezası? ibaresi ?ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası? şeklinde,
 
d) 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?yüz milyon lira para cezası? ibaresi ?ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası? şeklinde,
 
e) 104 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?beşyüz milyon lira para cezası? ibaresi ?binikiyüz Türk Lirası idari para cezası? şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan ?yüzmilyon lira para cezası? ibaresi ?ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası? şeklinde,
 
f) 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan ?iki yüz Yeni Türk Lirası? ibareleri ?ikiyüzelli Türk Lirası? şeklinde, (c) bendinde yer alan ?biner Yeni Türk Lirası? ibaresi ?binikiyüzellişer Türk Lirası? şeklinde, (d) bendinde yer alan ?bin Yeni Türk Lirası? ibaresi ?binikiyüzelli Türk Lirası?, ?beşyüz Yeni Türk Lirası? ibaresi ?beşyüzelli Türk Lirası? şeklinde,
 
değiştirilmiştir.

Ek Bilgi