Altılı NACE Kodları ve İşyeri Tehlike Sınıfı Belirleme

Özellikle yeni başlayan iş güvenliği uzmanlarının en çok sorduğu sorulardan biri "sözleşme yapacağım işyerinin işkolu tehlike sınıfını nasıl öğrenebilirim?"

Bu yazımızda konuyu NACE Kodları ve işyeri tehlike sınıfının belirlenmesine ayıracağız.

nace kodu tehlike sınıfı

 

 

NACE Kodları ilk bakışta muhasebeyi ilgilendiren, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık sigortası) değişken oranlı primlerinin belirlendiği "kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi" içinde yer alan bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

NACE Kodu nedir?

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE olarak adlandırılmakta olup, Avrupa?da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.

NACE (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması) Kodu, ISIC'in (International Standart Industrial Classification) Avrupa Birliği tarafından kullanılan uyarlamasıdır. Kısaca istatistiksel anlamda kullanılmak üzere farklı işkollarının sınıflandırıldığı bir kod sistemi diyebiliriz.

Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde ülkemizde de kullanılmaya başlayan bu kodlama sistemini kapsayan düzenlemeler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca yayınlanmış olup;

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ (19.12.2012)

ekinde 6lı NACE kodları sınıflandırması faaliyet alanına göre ifade edilmiş,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ (26.12.2012)

ekinde (İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi) ise altılı NACE kodu ile sınıflandırılmış işkoluna ait tehlike sınıfları belirtilmiştir.

Burada ilk iki rakam ana sınıflandırma numarasını belirtirken, son 4 rakam ise alt sınıflandırmayı ifade etmektedir. Örneğin; 13 başlangıç kodu "tekstil ürünlerinin imalatı" iken, 13.20 "Dokuma", 13.20.19 ise "Doğal ipekten kumaş imalatı" olarak ifade edilmiş olup, tehlike sınıfı olarak da "Tehlikeli" şeklinde tanımlanmıştır.

NACE kodunun belirlenmesi, hatalı nace kodunun düzeltilmesi ve benzeri konular daha ziyade muhasebeyi ilgilendirmekle beraber, Bakanlık tarafından önceden işkolu yanlış girilmiş ya da eksik girilmiş işyerleri için web üzerinden değiştirme olanağı tanındığı gibi aynı zamanda mevzuatta tanımlanmış işkolları arasında yer almayan işyerleri için başvuru prosedürleri de detaylı biçimde internetten bulunabilir.

* Bu makalenin yayın hakları www.is-sagligi-ve-guvenligi.com websitesine ait olup, referans belirtilmeden kullanılması halinde kanuni haklarımız saklı bulunmaktadır.

Ek Bilgi