İş Kazalarında Göz Yaralanmaları

Bu kısa yazımızda iş kazaları içerisinde ciddi öneme sahip göz yaralanmalarını ele alıyoruz.

goz-sagligi

 

OHSA'nın yaptığı araştırmalara göre göz yaralanmalarında 5 temel sebep tespit edilmiş. Bunlar sırasıyla; darbe/çarpma, ısıl etkiler, kimyasallara maruziyet, toz maruziyeti ve son olarak da optik radyasyondur.

Malesef Türkiye'deki verilere ulaşamamış olmakla beraber, istatistikler Birleşik Devletler'deki işyerlerinde günde yaklaşık 1000 göz yaralanması meydana geldiği ve bunların kabaca %70'inin düşen ya da uçuşan nesne çarpması ve kıvılcım sıçraması kaynaklı olduğunu söylüyor. Verilerin alındığı yıldaki 293 milyona karşı 69 milyon olan nüfuslar üzerinden doğru orantı kurduğumuzda ülkemizde de hergün kabaca 235 göz yaralanması yaşandığını söylemek çok da mantıksız olmayacaktır. Burada ilginç bir istatistik daha karşımıza çıkıyor ki, göz yaralanmalarının %90'ının uygun göz koruyucu kullanılmış olması halinde engellenebilir nitelikte olması!

Konumuzla daha ilgili bir istatistik ise göz yaralanmasına sebep olan kazaların %60'ının göz koruyucu donanım kullanılmamasından, %40'ının ise yanlış kişisel koruyucu donanım kullanılmasından kaynaklandığı yönünde. Uçan ya da düşen cisim çarpmaları ve kıvılcım sıçramalarında yaralanmaya sebep olan taneciklerin %60'ının ise iğne ucundan daha küçük olduğu ve havada elle fırlatılan bir cisimden daha süratli hareket ettiği tespit edilmiş.

Tüm göz yaralanmasına maruz kalan kişilerin oranlarına bakıldığında bunların %40'ının kendi namına çalışan ustalar (tamirci,su tesisatçısı,vb.), %20'sinin ise işçiler olduğu belirlenmiş. İşçiler için göz yaralanmalarında %40'ı üretim sektöründe meydana gelirken, %20'si ise inşaat sektöründe meydana geliyor.

Genel olarak göz yaralanmalarına baktığımızda 2004-2008 yılları arasındaki veilere göre kabaca %44 oranında evde, %15 oranında sportif aktivitelerde, %15 oranında işyerlerinde (endüstri ve ofisler), %11 oranında yollarda (motorlu araç kazaları) ve %14 oranında ise tarım, hayvancılık, okullar ve benzeri ortamlarda meydana geldiği görülüyor. Bu yaralanmalar parmak darbesinden, paintball ya da havai fişek kazasına pek çok farklı sebepler barındırıyor.

Göz yaralanmalarının kaynaklarına bakıldığında %34 ile atık, moloz ve hurdalar başı çekerken, çeşitli kimyasallar veya kimyasal ürünlere maruziyet %14, insan, bitki, hayvan ve mineral sebepli göz yaralanmaları %9, parça ve malzeme kaynaklı göz yaralanmaları %6 ve son olarak kaynak ve kaynak torcu göz yaralanmaları %6'lık bir yer tutuyor.

Burada vurgulanması gereken önemli bir konu göz yaralanması ile sonuçlanan kazalarda maruzların %40'ının hiç göz koruma ve kişisel koruyucu donanım hakkında eğitim almamış olmaları. Rakamsal veri olarak bir diğer dikkat çekici sonuç ise -ABD için- gizli maliyetler de göz önüne alındığında göz yaralanması maliyetinin ortalama 1463 USD olduğu yönünde. Burada ifade edilen rakam tedavi ve işgünü kaybı anlamında toplam ortalama maliyet.

Tüm bu verileri değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan iki çarpıcı sonuç; çalışanların iş güvenliği ve koruyucu donanım konusunda eğitimleri/bilgilendirilmeleri ve uygun göz koruyucu seçimi ve kullanımının önemi. Daha önemli bir sonuç ise gündelik yaşamda göz sağlığımızı tehdit eden unsurlara karşı sadece çalışanların iş güvenliği açısından değil genel güvenlik kültürünün gelişmesine bağlı olarak daha etkin mücadele edilmesi gerekliliği.

Bizde bir deyiş vardır; gözü gibi bakmak diye. İşte tam da buradan hareketle göz sağlığının önemine dikkat çekmek arzusuyla iş güvenliği penceresinden göz yaralanmalarına bir bakış atmaya çalıştım. Göz sağlığı konusunu bir başka yazıda göz korumaya odaklanarak tekrar incelemeye çalışacağız.

* Bu makalenin yayın hakları www.is-sagligi-ve-guvenligi.com websitesine ait olup, referans belirtilmeden kullanılamaz.

 

Ek Bilgi