MarmaraPark AVM Şantiyesinde Meydana Gelen Yangın

Bu yazıda, İstanbul Esenyurt'taki MarmaraPark AVM şantiyesinde işçilerin kaldığı çadırlarda meydana gelen ve 11 işçinin ölümüyle sonuçlanan yangın sonrasında, mevzuatımızda işçilerin barınma yerlerinin özelliklerine ilişkin ifadeleri derlemeye çalışacağım.

MarmaraPark AVM Yangını

 

Mevzuatımızı incelerken sadece işçilerin güvenli biçimde barınmasına ilişkin ya da en yakın net ifadeleri içeren maddelere yer vermeye çalıştığımı belirtmek isterim.

 

Konuya, 4857 sayılı İş Kanunu madde 77 ile başlamak gerektiğini düşünüyorum. Zira bu madde'de yeralan "İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar..." ile işverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma ve bunlara uyulup uyulmadığını denetleme yükümlülüğü açıkça ifade edilmiştir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne göz atacak olursak;

Madde 48

Koğuşlarda tavan yüksekliği 280 santimetreden aşağı olmayacak ve adam başına düşen hava hacmi, en az 12 metreküp olarak hesap edilecek, her koğuşta yatırılacak işçi sayısı, buna göre tespit edilerek koğuşun hava hacmi ile yatabilecek en çok işçi sayısını gösteren ve işveren veya işveren vekilinin imzasını taşıyan bir cetvel, koğuşlara asılacaktır.

Koğuşların, soğuk mevsimlerde sağlığa uygun bir şekilde ısıtılması gerekir. Isıtmak için soba kullanıldığında, duman, gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınacaktır. Mangal kömürü veya kok kömürü ile mangal veya maltız gibi vasıtalarla veya üstü açık ateşle veya borusuz petrol sobası veya havagazı sobası ile ısıtma yasaktır. Tutuşturucu olarak benzol ve petrol gibi parlayıcı maddeler kullanılamaz.

Madde 55

Yol, demiryolu, köprü inşaatı gibi açık havada ve meskün yerlerden uzakta yapılan işlerde çalışanlardan gecelerini işyerinde geçirmek zorunda bulunanların açıkta yatmamaları için, basit barakalar veya çadırlar sağlanır.

Baraka ve çadırlar, sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakımından yeterli nitelikte olacaktır.

Baraka ve çadırların ısıtılması için, gerekli araçlar sağlanacaktır. Yangın ve zehirlenmelere karşı, gerekli tedbirler alınmak suretiyle sobadan yararlanılabilir. Baraka ve çadırlarda mangal, maltız ve benzeri açık ateşler yasaktır.

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği'ne göz atacak olursak;

EK IV

3.3. Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı, dağılımı ve boyutları; yapı alanının ve işçi barakalarının kullanım şekline, boyutlarına, içinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami işçi sayısına uygun olacaktır.

4.1. Yapı alanının özelliklerine, işçi barakalarının boyutlarına ve kullanım şekline, alandaki ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, bulunabilecek maksimum kişi sayısına bağlı olarak uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ve gerekli yerlerde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulacaktır.

Yargıya intikal etmiş bir konuda yorum yapmamak adına daha genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, mevzuatımızın çok net ifadeler içermediği ortada olmakla beraber kişisel düşüncem, konuya girişte yer verdiğim mevcut İş Kanunu madde 77'nin yeterince kapsayıcı olduğudur.

* Bu makalenin yayın hakları www.is-sagligi-ve-guvenligi.com websitesine ait olup, referans belirtilmeden kullanılması halinde kanuni haklarımız saklı bulunmaktadır.

Ek Bilgi