İnşaat Sektöründe İş Kazaları

İş kazaları ile ilgili yaklaşık 2500 kişinin çalıştığı bir inşaat şantiyesinde bir yıl süreyle yapılan bir çalışmada şu sonuçlar ortaya çıkmıştır;

 

 

İş kazalarının en sık olduğu saatler iş başlangının ilk 2 saati,

En yoğun kazaların olduğu ay Haziran ayı,

En fazla kaza olan gün Pazartesi,

En sık kaza nedeni açık farkla kişisel koruyucu donanım kullanmama,

En çok kaza geçiren işçi grubu işe girişin ilk 2 ayındakiler,

Homojen bir yaş dağılımı gözlenen iş yerinde en sık kaza geçiren işçi grubunun 20-25 yaş aralığında olduğu saptanmıştır.

Aslında daha detaylı olan çalışmanın sadece kısa bir özetini verdim. İşe giriş muayenesi yapılmalı ve iş güvenliği eğitimi mutlaka işe girişlerde verilmeli, ayrıca eksik görünen her konuda sürekli eğitimler verilmeye devam edilmelidir. Ancak eğitim ve kültür düzeyine bağlı olarak eğitimlerin yararı konusunda hep şüphe taşımışımdır. Burada yetişkin eğitimi ve iletişim teknikleri önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yıllarca edinilen yanlış kazanımlar da çoğu zaman aşılamamakta, KKD kullanımı her iş yerinin maalesef ortak sorunu olarak devam etmektedir. Kişisel koruyucu donanım konusu yer yer çalışanlar arasında alay konusu edilmekte, tehlikeli hareketler ise adeta bir cesaret gösterisi olarak yapılabilmektedir. İnşaat sektöründeki hızlı çalışan sirkülasyonu ve görece daha eğitimsiz ve vasıfsız işgücü kullanımı da bence iş kazalarının en önemli nedenlerinden biridir.

DR.Oğuz Aydın - İşyeri Hekimi

* Bu makalenin yayın hakları www.is-sagligi-ve-guvenligi.com websitesine ait olup, referans belirtilmeden kullanılması halinde kanuni haklarımız saklı bulunmaktadır.

Ek Bilgi