Ev İşlerinde Çalışanlar Artık Sigortalı

Ev işlerinde çalışanlar, evde çalışan gündelikçiler, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) en kolay nasıl bildirilir, sigortalılığı kolaylaştıran sistemi ana başlıklarıyla özetledik.

temizlikcilere-sigorta

Evde daimi ya da zaman zaman çalışan tüm gündelikçi, temizlikçi ve ev işlerini yardımcı kadınlar, yaşlı ve çocuk bakıcıları, bahçıvanların sosyal güvenliği sağlanıyor, sigortalı hayat başladı.
1 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, artık ev işlerinde çalışan kadın/erkek tek bir bildirimle sigortalı olabilecek.
Ev hizmetlerinde çalışanlar bir ay içinde 10 günden fazla çalışırsa sigorta primlerini işveren ödeyecek.

10 Günden Az Çalışanların Durumu

10 günden az çalışıyorsa ise işverenin yükümlülüğü iş kazası ve meslek sigortası yaptırmakla sınırlı kalacak.
Çalışan isterse kendi sigorta primini kendisi yatıracak.

Sistem Kolaylaştırıldı

Tebliğe göre, işveren "Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalıştırılacaklara ilişkin bildirgeyi" doldurup ev hizmetinde çalışan sigortalı ile birlikte imzalayacak. Daha sonra Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunacak. İşverenler, başvuru işlemlerini vekalet verdiği kişiler aracılığıyla da yapılabilecek.

Sigorta Primi ve Vergi

-Prim sigortalıya ödenen brüt ücrete göre belirlenecek ve yüzde 34.5 olacak.

-Primler işveren tarafından ödenecek. Ancak burada belirlenen ücretin, her yıl yeniden belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olması zorunluluğu aranacak.
-Primler, çalıştırılan ayı takip eden ayın sonuna kadar kuruma ödenecek. İlk prim ödemesi sırasında bir defaya mahsus olarak işverenden Damga Vergisi tahsis edilecek. Evde çalışılan gün sayısında değişiklik olması durumunda işverenin bunu kuruma bildirmesi gerekecek.
-10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetinde çalışan sigortalılar, aynı anda bir veya birden fazla işveren yanında sigortalı olabilecekler.

Yaşlılık ve Emeklilik Aylığı Alanlar da Çalışabilir

-Yaşlılık ve emeklilik aylığı alanlar da bu kapsamda sigortalı çalıştırılabilecek.

Bildirmemenin Cezası Var

Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene asgari ücret tutarında ceza kesilecek. İşten ayrılmada da bildirim yapma zorunluluğu işverende olacak.

Genel Sağlık Sigortasından Yararlanabilir

-Bu kapsamda sigortalı olanlar, son 1 yıl içinde toplam 30 gün Genel Sağlık Sigortası primi yatırıldıysa Genel Sağlık Sigortası yardımlarından yararalanabilecek.

Yabancı Uyrukluların Durumu

- Öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınmalıdır. Yabancı uyruklu sigortalılar da, bu tebliğ kapsamında çalıştırılabilecektir. Böyle bir durumda işverenin bildirge ile birlikte müracaatında, ilgili kişinin çalışma iznini de eklemesi gerekecek.

İnternetten Başvuru Kolaylığı

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalışanlar için işveren sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yaptıracak. Bunun için evinde çalıştırdığı her gün için, prime esas günlük kazanç alt sınırının (40 TL) yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecek. 10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilecek.
Bildirim, "Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu" ile yapılacak ve internet üzerinden de başvuru kolaylığı olacak. İnternetten işverenin www.turkiye.gov.tr adresinin "e-hizmetler" menüsünün altında bulunan "Ev Hizmetleri" kısmını seçmesi yeterli olacak

 

 

Ek Bilgi