6 Adımda İşyerinde Fiziksel Şiddeti Önleme

Bu yazımızda iş sağlığı ve güvenliğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğüm çalışanlar arasında veya dışarıdan gelecek kişisel çatışma ve fiziksel şiddet olaylarının önlenmesi konusunu kısaca adım adım ele almaya çalışacağız.

isyerinde-siddet

 

İşyerinde şiddet her çalışanın başına gelebilecek ciddi problemlerden biridir. İşyerinde şiddet kaynakları açısından temelde 4 farklı kategori altında ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki; hırsızlık, soygun ve benzeri suçları içeren dış kaynaklı şiddet, ikincisi; müşteri, çözüm ortağı, hasta yakını ve benzeri dış kaynaklı şiddet, üçüncüsü; çalışanlar arasında ortaya çıkan şiddet, ve sonuncusu; yerel şiddet olaylarının işyerine sıçraması şeklinde ortaya çıkan durumlardır. İşyerinde şiddeti farketmek ve önlemenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Burada çalışanların güvenli bir biçimde mesailerini tamamlamasını sağlamak konusunda en büyük sorumluluk yöneticilere düşer. Şimdi bu doğrultuda neler yapılması gerektiğini adım adım ele alacağız.

Adım 1

İşyerinizdeki güvenlik politikasını kapsamlı bir hale getirin ve zaman içerisinde sürekli güncel kalmasını sağlayın. Güvenlik politikanız acil durumlarda neler yapılması gerektiğini içermelidir. Çalışanlara verilen eğitimlerde acil durumlar için olay komuta ve ön planlama ele alınmalı, ilk müdahale için ekipler belirlenmeli ve bunların yerel birimler (emniyet, itfaye,vs) ile koordinasyonunun ne şekilde sağlanacağı detaylandırılmalıdır.

Adım 2

İşyerinizde şiddet olayları riski görüyor iseniz mutlaka güvenlik danışmanlığı hizmeti alın ya da güvenlik departmanı oluşturun. Bu durum çeşitli sosyal farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi siyasi, iş ile alakalı ya da sportif tartışmalar neticesinde de ortaya çıkabilmektedir. Çalışanlarınızın güvenliğini tehdit edecek durumların dışarıdan da kaynaklanabileceğini göz önünde bulundurun. Konumuz sadece üretim yapılan işyerlerini değil çeşitli kamu kurumlarını da kapsadığından, örneğin istismar mağdurları için oluşturulan koruma evleri, konaklayanların ve çalışanlarının güvenliği için ek güvenlik kuvveti bulundurulmasını gerektirmektedir. Benzer şekilde alkol tüketiminin yoğun olduğu ve farklı sosyoekonomik sınıflardan insanların bir arada etkileşim içinde bulunduğu eğlence mekanları da ilave önlemlere ihtiyaç duymaktadır.

Adım 3

İşyerinde yaşanan şiddet olayları karşısında mutlaka tüm çalışanların katılımının sağlanacağı bir toplantı düzenleyin ve çalışanları insan kaynakları bölümünde birebir görüşmeye alın. Çalışanlar ortaya çıkan şiddet olayları ve süregelen benzer durumlar karşısında işletmenin farkındalığını görmek ve bunun güvencesine sahip olma ihtiyacı duyar. Herşeyden önce, çalışanlar işyerinin kendisi açısından güvenli olduğunu hissetmek ister. Güvenli işyeri hedefine giden yol, samimiyet ve şiddet olayı ortaya çıktığı anda çalışanlarla bilgilendirici nitelikte düzgün bir iletişimden geçer.

Adım 4

Personelinize sağladığınız sosyal imkanlar paketine çalışanlar için psikolojik danışmanlık hizmetlerini de ekleyebilirsiniz. İşyerinde şiddet olayları ortaya çıkma ihtimali çoğu işveren için ürkütücü bir durumdur. Bu tip danışmanlık hizmeti veren firmalar işyerinde ortaya çıkması olası şiddet olaylarının trajik biçimde sonlanmasına engel olabilecek nitelikte çalışmalar yapabilirler. Bu çalışmalar personelin duygusal problemleri ve diğer sorunlarının birebir takip altına alınmasını kapsayacağından, istenmeyen şiddet olaylarının ortaya çıkmadan önlenmesi yolunda ciddi faydalar sağlayacaktır.

Adım 5

Düzenli aralıklarla yayınlayacağınız haberleşme bülteni benzeri çalışmalarda işyerinde şiddete karşı güvenlik politikanıza vurgu yapılabilir. Elbette hiçbir işveren sürekli işyerinde şiddete karşı tavrını vurgulayarak çalışanlarını tedirgin etmek istemez, ancak işverenin kişisel çatışma ve şiddet gibi oluşması istenmeyen durumlar karşısında tutunacağı tavır ve politikasının tüm çalışanlara ulaştığından ve zihinlerinde yer ettiğinden de emin olmakta fayda bulunmaktadır.

Adım 6

İş sürekliliği planı hazırlanması için yönetim danışmanlığı hizmeti alınabilir. İşyerinde şiddet içeren durumlar bazen işyeri faaliyetlerinin durmasına hatta işyerinin kapanmasına dahi sebep olabilmektedir. İş sürekliliği uzmanı size işiniz ile ilgili bilgilerin korunması, saygınlığınızın devamlılığı ve işyerinde şiddet durumunun çözümlenmesi sonrasında organizasyonun kontrolünün yeniden kazanılması konusunda önemli tavsiyelerde bulunabilir. Bu tip danışmanlık hizmetlerinde alınacak eğitimler afet eğitimi benzeri çalışmalar ile karıştırılmamalıdır, zira bunlar çalışanların acil durum eğitimlerine alternatif değil tamamlayıcı çalışmalardır.

* Bu makalenin yayın hakları www.is-sagligi-ve-guvenligi.com websitesine ait olup, referans belirtilmeden kullanılamaz.

Ek Bilgi