Kategoride hiç makale yok. Eğer alt kategoriler bu sayfada görüntüleniyorsa, makale içeriyor olabilirler.

Alt Kategoriler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Haberleri

  Bu kategori altında yer alan yazılarda İSG dünyasına ilişkin önemli bulduğumuz haber ve gelişmeleri yorumluyoruz.

 • İş Kazaları

  İş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında öncelikli ele alınması gereken konulardandan biri, belki en önemlisi. Biz de bu yüzden "iş kazası" olgusunu ayrı bir başlık altında değerlendirmeyi uygun gördük.

 • Risk Değerlendirme

  Risk Değerlendirme, bir diğer ifade ile "Risk Analizi" hakkında tanım, haber ve yorumlar bu kategoride yer alıyor. Risklerin algılanması, tanımı ve değerlendirilmesi iş güvenliği kültürü oluşturmada öncelikli konulardan biri. Sadece iş güvenliği uzmanlarının değil, çalışma hayatında yer alan herkesin fikir sahibi olması gereken bir konu.

 • Çalışma Yaşamı ve Özel Risk Grupları

  Çalışma yaşamında kadınlar, engelliler, gençler ve benzeri çalışanları kapsayan özel risk grupları hakkında yazı ve yorumlar bu kategori altında yer alıyor.

 • Endüstriyel Uygulamalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

  Farklı işkolları ve çalışma alanları kendilerine has risk etmenlerinin bir kısmı ya da tamamını içeriyor. Bu kategori altında yer alan yazılarda endüstriyel uygulamalarda iş sağlığı ve güvenliği hususunda önemli bulduğumuz konuları detaylı biçimde yorumlamaya çalışıyoruz.

 • Kişisel Koruyucu Donanımlar

  Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), işyerinde ve günlük kullanımda olası kazalara karşı korunma sağlamak amacıyla kullanılan ürünlerdir. Kişisel Koruyucu Donanım çalışma yaşamı dışında evde ve boş vakitlerde de kullanıldığından (dağcı ekipmanları, dalgıç kıyafetleri, güneş gözlükleri vs.) geniş bir kitleyi ilgilendirmektedir. Sağlık ve güvenlik temel haktır ve bu yüzden insanlar en yüksek seviyede koruma talep eder ve beklerler. Bu amaç doğrultusunda bir yeni yaklaşım direktifi olan 89/686/EEC sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği olarak ülkemiz mevzuatına aktarılmıştır.

  Ülkemizde kullanılan, satılan ve ithal edilen tüm kişisel koruyucu donanımların CE işareti taşıması ve Türkçe kullanım kılavuzunun bulunması gerekmektedir. KKD?lerin bu özellikleri taşıması hem çalışanların hem de yasalara uyan üretici, tedarikçi ve satıcıların korunması açısından önem taşımaktadır. KKD?lerin CE işareti taşıması o ürünün güvenli olduğu ve uygun kullanıldığında tam koruma sağlayacağı anlamına gelir. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından tüm ülke çapında Kişisel Koruyucu Donanımların ilgili yönetmeliğe aykırılıkların tespiti amacıyla Piyasa Gözetim ve Denetimi faaliyetleri yürütülmektedir.

  Kişisel koruyucu donanımların kullanımı hakkındaki düzenlemeler ise "Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik" içerisinde yer almaktadır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

  İş güvenliği uzmanları ve faaliyet alanları (isg çalışmaları) hakkındaki tüm konular bu kategori altında yorumlanıyor.

 • Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

  İşyeri hekimleri ve çalışanlara yönelik sağlık gözetimi konusunda pratik bilgileri içeren konular bu kategori altında değerlendiriliyor.

 • Yönetim Sistemleri

  İşyerlerine yönelik yönetim sistemleri konusu iş sağlığı ve güvenliği penceresinden bu kategori altındaki yazılarda yorumlanıyor.

 • Makine Güvenlik Ekipmanları ve Ortam Gözetimi

  Üretim yapan işletmelere yönelik Makine Güvenlik Ekipmanları ve Ortam Gözetimi konusu iş sağlığı ve güvenliği penceresinden bu kategori altındaki yazılarda yorumlanıyor.

Ek Bilgi