1 items tagged "tehlikeli durum"

1 - 1 Arası Sonuçlar ( Toplam 1 )

İş Sağlığı ve Güvenliği Penceresinden İş Kazalarına Bakış

İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi esnasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacıyla yürütülen sistemli çalışmalara "iş sağlığı ve güvenliği" (İSG) denir.

Daha kapsayıcı ve genel bir tanımla iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların toplumsal, ruhsal ve fiziksel esenliğinin sağlanmasıdır.

İSG'nin temel olarak üç amacı bulunmaktadır ki, bunlar sırasıyla; çalışanların korunması, işletmenin korunması ve üretimin korunmasıdır.