3 items tagged "meslek hastalıkları"

1 - 3 Arası Sonuçlar ( Toplam 3 )

İSGİP Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

AB'nin de desteklediği ''Türkiye'de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi'' (İSGİP) ile ''İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM) Bölge Laboratuvarlarının Güçlendirilmesi'' (İSGLABTEK) projeleri dün Hilton Otel ? Ankara'da düzenlenen konferansla sona erdi.

isgip

İşyerlerinde Çalışanların Periyodik Muayeneleri

İşyeri hekiminin en asli ve yararlı görevlerinden biri de periyodik muayenelerdir. Çalışanların yaptıkları işlere ve işyerinin özelliğine göre periyodik muayeneler değişkenlik gösterir. Yılda bir kez yapılması gereken fiziksel muayenelerin yanı sıra periyodik yapılacak tetkikler çalışan sağlığının geliştirilmesi ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çok önemlidir. Mevzuatta belirtilenler haricinde periyodik oloarak yapılması gereken tetkiklere ve hangi periyotta yapılacağına işyeri hekimlerinin karar vermesi gerekmektedir. Bu nedenle de işyeri hekimleri sağlığı tehdit eden faktörleri tam tespit edip ona göre tetkik planlaması yapılması gerekir. Ancak uygulamada bir çok iş yerinde yarı zamanlı hekim çalışması ve sadece formalite olarak yerine getirilmesi bu tetkikler ve periyodik muayeneler konusunda sağlıklı çalışmalar yapılmasına engel olmaktadır.

Ama aslında mevzuat bu konudaki yükümlülüğü tamamen işyeri hekimine yüklemektedir. Bunlardan doğabilecek her sorunun aslında sadece işverenin değil işyeri hekiminin de sorunu olduğunu bilmemiz ve hangi sektörde çalışıyorsak mutlaka ona göre tetkik planlamalarını yapmamız gerekmektedir.

 

Rakamlarla İş Sağlığı ve Güvenliği

Her ne kadar son dönemlerde Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusu önem kazanmaya başlamış olsa dahi günümüzde hala iş kazaları ve meslek hastalıkları "yapılan işin gereği" ya da "kader" olarak nitelendirildiğinden malesef hafife alınmaya devam etmektedir.

Bunun doğal sonucu olarak, yılda ortalama 1000-1100 çalışanımızın hayatını kaybettiği ülkemiz malesef bu alanda dünya üçüncüsü konumundadır. İLO?ya üye 82 ülkenin 2000 yılından bu yana bildirdiği verilerin ortalaması alındığında, 100.000 sigortalı çalışan başına iş kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı El Salvador?da 40.1, Cezayir?de 21,6, Türkiye?de 18, Arjantin?de 15,3 ve Tunus?ta 14,8'dir. AB ülkeleri ortalaması ise 2,6'dır.