1 items tagged "kan kurşun analizi"

1 - 1 Arası Sonuçlar ( Toplam 1 )

İşyerlerinde Çalışanların Periyodik Muayeneleri

İşyeri hekiminin en asli ve yararlı görevlerinden biri de periyodik muayenelerdir. Çalışanların yaptıkları işlere ve işyerinin özelliğine göre periyodik muayeneler değişkenlik gösterir. Yılda bir kez yapılması gereken fiziksel muayenelerin yanı sıra periyodik yapılacak tetkikler çalışan sağlığının geliştirilmesi ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çok önemlidir. Mevzuatta belirtilenler haricinde periyodik oloarak yapılması gereken tetkiklere ve hangi periyotta yapılacağına işyeri hekimlerinin karar vermesi gerekmektedir. Bu nedenle de işyeri hekimleri sağlığı tehdit eden faktörleri tam tespit edip ona göre tetkik planlaması yapılması gerekir. Ancak uygulamada bir çok iş yerinde yarı zamanlı hekim çalışması ve sadece formalite olarak yerine getirilmesi bu tetkikler ve periyodik muayeneler konusunda sağlıklı çalışmalar yapılmasına engel olmaktadır.

Ama aslında mevzuat bu konudaki yükümlülüğü tamamen işyeri hekimine yüklemektedir. Bunlardan doğabilecek her sorunun aslında sadece işverenin değil işyeri hekiminin de sorunu olduğunu bilmemiz ve hangi sektörde çalışıyorsak mutlaka ona göre tetkik planlamalarını yapmamız gerekmektedir.