2 items tagged "kalite yönetim sistemi"

1 - 2 Arası Sonuçlar ( Toplam 2 )

OHSAS Nedir?

OHSAS nedir?

Standartlar günümüzde, uluslararası ticarette ortak bir dil oluşturması, rekabet eşitliği yaratması, üretimde verimlilik ve iletişimde kolaylı sağlaması ve müşteri/tüketici memnuniyetinin üst seviyelere taşınması anlamında çok önemli bir yer tutmaktadır. Yönetim sistemleri ise belirli standartlar çerevesinde kuruluşların ilkeleri, uyguladıkları prosedürler ve faaliyetlerini yönetmek ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan politika ve hedefleri oluşturma ve bunları başarma sistemleridir.

"Occupational Health and Safety Assessment Series" kısaltması olan OHSAS, kalite yönetim sistemleri (ISO:9001) veya çevre yönetim sistemleri (ISO:14001) benzeri bir yönetim sistemi olup, iş sağlığı ve güvenliği alanında metodik çalışmaları düzenler.

 

Beş Adımda Risk Değerlendirme

İşyerinde risklerin değerlendirilmesi 2008 yılından itibaren Avrupa'da giderek önem kazanmış ve kuruluşların bu konuda çalışma yapmaları için özendirici ve bilgilendirici bir süreç başlamıştır. Risk değerlendirmesinin iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde ilk adım olduğu, daha anlaşılır bir hale getirilmesi gerektiği, kurumlara nasıl uygulanacağının öğretilmesi gerektiği ve bu çalışmayı yapmanın yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekilmektedir.

Ülkemizde de risk algısı ve farkındalığı düşük düzeyde olduğu, bu konuda çalışmalar ya hiç yapılmamakta ya da yetersiz kalmakta olduğu için risklere karşı önlemler alınamadığı ve bu durumun özellikle de KOBİ'ler için söz konusu olduğu aşikardır.

Giriş ve yol gösterici olması açısından bu makalede pratik olarak beş adımda risk değerlendirme ele alınacaktır.