2 items tagged "kabul edilebilir risk"

1 - 2 Arası Sonuçlar ( Toplam 2 )

Beş Adımda Risk Değerlendirme

İşyerinde risklerin değerlendirilmesi 2008 yılından itibaren Avrupa'da giderek önem kazanmış ve kuruluşların bu konuda çalışma yapmaları için özendirici ve bilgilendirici bir süreç başlamıştır. Risk değerlendirmesinin iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde ilk adım olduğu, daha anlaşılır bir hale getirilmesi gerektiği, kurumlara nasıl uygulanacağının öğretilmesi gerektiği ve bu çalışmayı yapmanın yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekilmektedir.

Ülkemizde de risk algısı ve farkındalığı düşük düzeyde olduğu, bu konuda çalışmalar ya hiç yapılmamakta ya da yetersiz kalmakta olduğu için risklere karşı önlemler alınamadığı ve bu durumun özellikle de KOBİ'ler için söz konusu olduğu aşikardır.

Giriş ve yol gösterici olması açısından bu makalede pratik olarak beş adımda risk değerlendirme ele alınacaktır.

Risk Değerlendirme ve Temel Tanımlar

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları denince belki de akla ilk gelen şey olan risk değerlendirmesi ilk bakışta kolay gibi görünse de, işin içine girince -özellikle bu konuda çalışmaya yeni başlayan- uzmanların dahi zorlandığı ve kafalarının karışmasına sebep olan bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Peki nedir bu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'yle beraber 19 yönetmelikte ve işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerini iyileştirmeye yönelik tedbirler alınmasına ilişkin 12.06.1989 tarihli Avrupa Birliği Konsey Direktifi'nde de sıkça anılan risk değerlendirmesi?