2 items tagged "iş elbisesi"

1 - 2 Arası Sonuçlar ( Toplam 2 )

Kişisel Koruyucu Donanımların Mevzuatımızdaki Yeri

Bu çalışmada, mevzuatımızda yer alan kanun, yönetmelik ve tüzüklerde kişisel koruyucu donanım ifadesinin kullanıldığı maddeleri derlemeye çalıştım. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik içeriğinde halihazırda KKD konusu ele alındığından bu iki yönetmeliği kapsam dışında bıraktım.

kkd - kisisel koruyucu donanim

Burada dikkat edilmesi gereken konu, iş sağlığı ve güvenliğinde genel bir yaklaşım olarak tehlike ve risklerin kaynağında önlenmesi ya da sınırlandırılması gerekliliği olmakla beraber bunun mümkün olmadığı durumlarda toplu koruma yöntemlerine kişisel koruyucu donanım kullanımı yerine öncelik verilmesi gerektiğidir.

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Neredeyse üretim yapılan tüm sektörlerde pratik ve süratli olması sebebiyle metal malzemelerin kesilmesi ve birleştirilmesi işlemlerinde yoğun olarak kullanılan çeşitli kaynak yöntemlerinin yarattığı tehlikeler ve bunlara bağlı risklerin önlenmesi için öncelikle bu tehlikelerin sınıflandırılması gerekmektedir.

kaynak-uyari-isaretleri