2 items tagged "TTB"

1 - 2 Arası Sonuçlar ( Toplam 2 )

Hekim Gözünden Türkiye'de Meslek Hastalıkları

Meslek hastalıkları, klasik tanımlardan başlayarak giden mevzuatlarımızda ayrıntılı yer almış ancak uygulamada hala bir yerlere varılamamış bir konudur. Aslında, dünyadaki diğer ülkelerin resmi verilerine baktığımız zaman çok güzel bir yerdeyiz!! Ancak, acaba gerçeklerle bu durum ne kadar örtüşmektedir? Hepimizin kabul ettiği bir gerçek ortadadır; kayıt dışılık, alt üst iş veren ilişkileri, kamuda ve özel sektördeki taşeronlaşma zaten var olan kayıt dışılığı iyice körüklemiştir. Maruz kalma süreleri, yükümlülük süreleri, maruziyet yoğunluğu vb. bir çok kavram hem günlük yaşamımızda hem de mevzuatımızda yerini almıştır.

akciger-filmi

 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2011

"İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2011" 2-4 Aralık tarihleri arasında Kızılay'daki İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonunda Ankara'da düzenlenecek.

"Sağlık için mücadele ve mücadele için sağlık" sloganıyla yola çıkılan kongre; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin ortak katılımıyla düzenleniyor.

Detaylı bilgi almak için kongrenin resmi websitesini ziyaret edebilirsiniz.