7 items tagged "KKD"

1 - 7 Arası Sonuçlar ( Toplam 7 )

O Eldiveni Bulduk!

Bu yazımızda, 23 Şubat tarihinde düzenlenen A sınıfı iş güvenliği uzmanlığına yükseltme sınavındaki tartışma yaratan KKD sorusunu masaya yatırıyoruz. Yönetmelikte "Eldiven gibi ısıya karşı kullanılanlar" ile ifade edilen eldiveni gökte ararken mutfakta bulduk. Dolayısıyla afişe ederek bu tartışmayı sonlandırıyoruz.

eldiven

Doğru ve Uygun İş Eldiveni Nasıl Seçilir Nelere Dikkat Edilir?

İş eldiveni seçimi çoğu zaman problemli bir konu olmuştur. Doğru eldivenin uygun işte kullanılmaması ise genellikle satın almacılar ve çalışanlar (kullanıcıları) tarafından iş eldiveninin kalitesinin sorgulanması ya da kullanımından kaçınılması ile sonuçlanmaktadır. Bu sebeple, biz de bu yazımızda faaliyet alanımıza uygun iş eldiveni seçiminde nelere dikkat etmemiz gerektiği ve bu seçimi hangi kriterlere göre yapacağımızı anlatmaya çalışacağız.

uygun is eldiveni nasil secilir

Kişisel Koruyucu Donanımların Mevzuatımızdaki Yeri

Bu çalışmada, mevzuatımızda yer alan kanun, yönetmelik ve tüzüklerde kişisel koruyucu donanım ifadesinin kullanıldığı maddeleri derlemeye çalıştım. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik içeriğinde halihazırda KKD konusu ele alındığından bu iki yönetmeliği kapsam dışında bıraktım.

kkd - kisisel koruyucu donanim

Burada dikkat edilmesi gereken konu, iş sağlığı ve güvenliğinde genel bir yaklaşım olarak tehlike ve risklerin kaynağında önlenmesi ya da sınırlandırılması gerekliliği olmakla beraber bunun mümkün olmadığı durumlarda toplu koruma yöntemlerine kişisel koruyucu donanım kullanımı yerine öncelik verilmesi gerektiğidir.

KKD Kullanımının Gerekli Olabileceği İşler ve Sektörler

Bu yazımızda Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik uyarınca hangi işler veya sektörlerde ne tip KKD kullanılacağı konusunu ele alacağız. Burada yer almayan işler ve sektörlerin bu listeye eklenmesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı karar verir.

kişisel koruyucu donanım

Mevzuatımızda Tanımlanmış Kişisel Koruyucu Donanımlar

Bu yazımızda Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik dahilinde yer alan  KKD listesini paylaşacağız. Baş koruyucuları, kulak koruyucuları, göz ve yüz koruyucuları, solunum sistemi koruyucuları, el ve kol koruyucuları, ayak ve bacak koruyucuları, cilt koruyucuları, gövde ve karın bölgesi koruyucuları ve vücut koruyucuları liste halinde belirtilmiş olup, bu listede yer almayan benzer donanımın listede belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan sayılıp sayılmayacağına karar vermeye ve bu listeye eklemeler yapmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

kişisel koruyucu donanımlar - KKD

 

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Neredeyse üretim yapılan tüm sektörlerde pratik ve süratli olması sebebiyle metal malzemelerin kesilmesi ve birleştirilmesi işlemlerinde yoğun olarak kullanılan çeşitli kaynak yöntemlerinin yarattığı tehlikeler ve bunlara bağlı risklerin önlenmesi için öncelikle bu tehlikelerin sınıflandırılması gerekmektedir.

kaynak-uyari-isaretleri

İnşaat Sektöründe İş Kazaları

İş kazaları ile ilgili yaklaşık 2500 kişinin çalıştığı bir inşaat şantiyesinde bir yıl süreyle yapılan bir çalışmada şu sonuçlar ortaya çıkmıştır;