1 items tagged "İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Formu"

1 - 1 Arası Sonuçlar ( Toplam 1 )

İnternet Üzerinden SGK İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi Nasıl Yapılır?

Bu yazımızda ? internet üzerinden SGK iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi nasıl yapılır?? sorusuna cevap arayacağız.

internetten-is-kazasi-ve-meslek-hastaligi-bildirimi-sgk

Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ?İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi? başlıklı 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; ?Ek-7?de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar tarafından e-sigorta ile Kuruma bildirilir veya doğrudan ya da posta yoluyla ilgili üniteye gönderilir.? hükmü yer almaktadır.