Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

İş Sağlığı ve Güvenliği Anasayfa

Risk Değerlendirme ve Temel Tanımlar

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları denince belki de akla ilk gelen şey olan risk değerlendirmesi ilk bakışta kolay gibi görünse de, işin içine girince -özellikle bu konuda çalışmaya yeni başlayan- uzmanların dahi zorlandığı ve kafalarının karışmasına sebep olan bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Peki nedir bu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'yle beraber 19 yönetmelikte ve işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerini iyileştirmeye yönelik tedbirler alınmasına ilişkin 12.06.1989 tarihli Avrupa Birliği Konsey Direktifi'nde de sıkça anılan risk değerlendirmesi?

devamını okuRisk Değerlendirme ve Temel Tanımlar

İş Kazaları Maliyet İlişkisi

Günümüz rekabet koşullarında firmaların ayakta kalabilmesi için üretim sektöründe maliyetlerin minimum seviyede tutulması gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Son dönemlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunun önem kazanması ile beraber bu konuda alınan önlemlerin maliyeti de toplam maliyet içerisinde kayda değer bir seviyeye gelmeye başlamıştır. Her ne kadar ilk bakışta maliyetleri artıran bir unsur gibi görünse de, bu önlemlerin alınmadığı durumlarda meydana gelebilecek beklenmedik olaylar ve iş kazaları sebebiyle üretim çalışmaları kontrolden çıkacak ve planlanan üretim miktarı ve maliyetlerde ciddi farklılıklar meydana getirecektir. Bu tip olayların sık meydana geldiği kuruluşlarda ise, işçi maliyetleri yükselecek, uzman personel bulma sıkıntıları yaşanacak, işçilerin motivasyonunun kaybolmasının yanı sıra işçi-işveren ilişkileri de zedelenecek, ve tüm bunların doğal sonucu olarak verimlilik dramatik şekilde azalacaktır.

İş kazalarının sebep olduğu ilave maliyetler iki ana başlık altında incelenmektedir. Bunlardan ilki doğrudan maliyetleri iken ilk bakışta ihmal edildiği halde çok daha etkin olan ikincisi ise dolaylı maliyetlerdir. Zira yapılan araştırmalar, dolaylı maliyetlerin doğrudan maliyetlere göre yaklaşık 4 ile 10 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Devamını oku: İş Kazaları Maliyet İlişkisi

Rakamlarla İş Sağlığı ve Güvenliği

Her ne kadar son dönemlerde Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusu önem kazanmaya başlamış olsa dahi günümüzde hala iş kazaları ve meslek hastalıkları "yapılan işin gereği" ya da "kader" olarak nitelendirildiğinden malesef hafife alınmaya devam etmektedir.

Bunun doğal sonucu olarak, yılda ortalama 1000-1100 çalışanımızın hayatını kaybettiği ülkemiz malesef bu alanda dünya üçüncüsü konumundadır. İLO?ya üye 82 ülkenin 2000 yılından bu yana bildirdiği verilerin ortalaması alındığında, 100.000 sigortalı çalışan başına iş kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı El Salvador?da 40.1, Cezayir?de 21,6, Türkiye?de 18, Arjantin?de 15,3 ve Tunus?ta 14,8'dir. AB ülkeleri ortalaması ise 2,6'dır.

Devamını oku: Rakamlarla İş Sağlığı ve Güvenliği

Ek Bilgi